ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพสนาม"

(หน้าใหม่: '''กองทัพสนาม''' (หรือเรียกสั้น ๆ ว่า '''กองทัพ''') เป็นรูปขบวนทางทหา...)
 
 
ในกองทัพบางประเทศ "กองทัพสนาม" เทียบเท่ากับหน่วยระดับกองทัพน้อย เช่นก่อนปี 2488 ในกรณีของกุน (軍) ในกองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรูปขบวนที่มีขนาดเทียบเท่ากับกองทัพสนาม คือ "กองทัพภาค" (方面軍 โฮเม็นกุน) ในกองทัพแดงโซเวียตและกองทัพอากาศโซเวียต ยามสงครามกองทัพสนามเป็นหน่วยรองของแนวรบ (ซึ่งเทียบเท่ากับกลุ่มกองทัพ) กองทัพสนามโซเวียตประกอบด้วยอย่างน้อยสามถึงห้ากองพล ร่วมกับหน่วยสนับสนุนปืนใหญ่ การป้องกันทางอากาศ ลาดตระเวนและหน่วยสนับสนุนอื่น อาจจำแนกได้เป็นกองทัพผสมเหล่า (combined arms army) หรือกองทัพรถถัง แม้ทั้งสองเป็นรูปขบวนผสมเหล่า กองทัพผสมเหล่ามีกองพลปืนยาวเคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ ส่วนกองทัพรถถังมีกองพลรถถังจำนวนมาก ในยามสงบ กองทัพสนามโซเวียตปกติเป็นหน่วยรองของภาคทหาร (military district)
 
[[หมวดหมู่:กองทัพสนาม]]