ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลในเมือง (อำเภอบ้านไผ่)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
{{กล่องข้อมูล เทศบาล|ชื่อ=เทศบาลตำบลในเมือง<br/>อำเภอบ้านไผ่|อำเภอ=บ้านไผ่|จังหวัด=ขอนแก่น|สำนักงาน=เลขที่  173 หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง [[อำเภอบ้านไผ่]] [[จังหวัดขอนแก่น]] 40110|พื้นที่=48|ขนาด=เทศบาลตำบล|leader_title=นายกเทศมนตรีตำบล|ขนาดเทศบาล=ตำบล
<!-- ข้อมูลเสริม -->|ชื่อไทย=เทศบาลตำบลในเมือง|ภาพ=[[ไฟล์:ในเมืองบ้านไผ่.jpg]]|seal=[[ไฟล์:ในเมืองบ้านไผ่.jpg|250px]]}}
 
== ข้อมูลทั่วไป ==
 
และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ได้ยกฐานะจาก'''องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง''' เป็น'''เทศบาลตำบลในเมือง''' ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
 
== เขตการปกครอง  ==
รวม 9 หมู่บ้าน
* หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ 
* หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงโอง  
* หมู่ที่ 3 บ้านโสกจาน
* หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง  
* หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์
* หมู่ที่ 6 บ้านศิลา
* หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย
* หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่
* หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวงไร่ใหม่  
 
{{องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น}}
2,174

การแก้ไข