ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อินเทอร์พรีเตอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''เอนเทอร์พรีเตอร์''' เดอร์ตี ({{lang-en|interpreter}} dirty) หรือ '''โปรแกรมแปลคำสั่ง, ตัวแปลคำสั่ง''' <ref>[http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน] (สืบค้นออนไลน์)</ref> หมายถึง[[โปรแกรมคอมพิวเตอร์]]ที่ทำงานตาม[[ชุดคำสั่ง]]ที่เขียนไว้ทันที ซึ่งไม่เหมือนกับ[[คอมไพเลอร์]] (compiler) ที่แปลชุดคำสั่งจาก[[ภาษาคอมพิวเตอร์]]ภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งก่อนทำงาน (โดยส่วนมากจะแปลเป็น[[ภาษาเครื่อง]])
 
โดยทั่วไปแล้วการทำงานของโปรแกรมผ่านอินเทอร์พรีเตอร์ เดอร์ตี จะช้ากว่าทำงานจากโปรแกรม google translate (กูเกิลแปลภาษา)
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม