ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เวลาออมแสงยุโรปตะวันออก"

 
== การใช้ ==
ประเทศข้างล่างบนเป็นประเทศที่ใช้ '''ระบบเวลาออมแสงยุโรปตะวันออก''' ระหว่างฤดูร้อน
 
* [[ประเทศบัลแกเรีย]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[.ศ. 19792522]]
* [[ประเทศไซปรัส]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[.ศ. 19792522]] ยกเว้น [[นอร์เทิร์นไซปรัส]] ยกเลิกตั้งแต่ปี [[.ศ. 20162559]]
* [[ประเทศเอสโตเนีย]]ระหว่างปี [[.ศ. 19812524]]-[[.ศ. 19882531]] ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]] เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี [[.ศ. 19892532]]
* [[ประเทศฟินแลนด์]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[.ศ. 19812524]]
* [[ประเทศกรีซ]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[.ศ. 19752518]]
* [[ประเทศอิสราเอล]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[.ศ. 19482491]]
* [[ประเทศจอร์แดน]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[.ศ. 19852528]]
* [[ประเทศลัตเวีย]]ระหว่างปี [[.ศ. 19812524]]-[[.ศ. 19882531]] ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]] เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี [[.ศ. 19892532]]
* [[ประเทศเลบานอน]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[.ศ. 19842527]]
* [[ประเทศลิทัวเนีย]]ระหว่างปี [[.ศ. 19812524]]-[[.ศ. 19882531]] ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]], เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี [[.ศ. 19892532]], ในปี [[.ศ. 19982541]]-[[.ศ. 20032546]] เปลี่ยนไปใช้[[เวลาออมแสงยุโรปกลาง]] แต่หันกลับมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี [[.ศ. 20032546]]
* [[ประเทศมอลโดวา]]ระหว่างปี [[.ศ. 19812524]]-[[.ศ. 19892532]] ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]] เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี [[.ศ. 19912534]]
* [[ประเทศโรมาเนีย]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[.ศ. 19792522]]
* [[ประเทศซีเรีย]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[.ศ. 19832526]]
* [[ประเทศยูเครน]]ระหว่างปี [[.ศ. 19812524]]-[[.ศ. 19892532]] ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]] เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี [[.ศ. 19922535]]
 
ประเทศข้างล่างเป็นประเทศที่ใช้ '''ระบบเวลาออมแสงยุโรปตะวันออก''' ระหว่างฤดูร้อนในอดีต
* [[ประเทศรัสเซีย]] เฉพาะ [[คาลีนินกราด]] ตั้งแต่ [[.ศ. 19892532]]-[[.ศ. 20102553]] และ [[มอสโก]] [[พ.ศ. 2534]]
* [[ประเทศอียิปต์]] ตั้งแต่ [[.ศ. 19572500]]-[[.ศ. 20102553]] และ [[.ศ. 20142557]]
* [[ประเทศตุรกี]] ตั้งแต่ [[.ศ. 19702513]]-[[.ศ. 19782521]] และ [[.ศ. 19852528]]-[[.ศ. 20162559]]
* [[ประเทศเบลารุส]] ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2534]]-[[พ.ศ. 2553]]
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม