ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์เว่ย์เหนือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|s2 = ราชวงศ์เว่ยตะวันตก
|p5 = ราชวงศ์เหลียงเหนือ
|image_map = Northern Wei 464.png
|image_map_caption = เขตการปกครองของราชวงศ์เว่ยเหนือใน พ.ศ. 1007
|stat_year1 = พ.ศ. 993
|stat_area1 = 2000000
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม