ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์เว่ย์เหนือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|date_end = 8 พฤศจิกายน
|event1 = เจ้าชายทัวป๋า กุ้ยสถาปนาพระองค์เป็นจักรพรรดิเว่ยเต้าหวู่
|datedate_event1 = 24 มกราคม พ.ศ. 942
|event2 = รวมแผ่นดินจีนตอนเหนือ
|date_event2 = พ.ศ. 982
|s1 = ราชวงศ์เว่ยตะวันออก
|s2 = ราชวงศ์เว่ยตะวันตก
|p5 = ราชวงศ์เหลียงเหนือ
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม