ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์เว่ย์เหนือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|conventional_long_name = ราชวงศ์เว่ยเหนือ
|common_name = Northern Wei
|capital = [[ฮูฮอต|เฉิงเล่อ]] <small> (929 – 942) </small> <br> [[ต้าถง|ผิงเฉิง]] <small> (942 – 1036) </small> <br> [[ลกเอี๋ยง]] <small> (1036 – 1077) </small> <br> [[ฉางอัน]] <small> (1077 – 1078) </small>
|year_start = 929
|year_end = 1078
|event_end = สถาปนาราชวงศ์เว่ยตะวันออก
|date_end = 8 พฤศจิกายน
|s1 = ราชวงศ์เว่ยตะวันออก
|s2 = ราชวงศ์เว่ยตะวันตก
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม