ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์เว่ย์เหนือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|leader2 = [[จักรพรรดิเว่ยไท่หวู่]]
|year_leader2 = 967 – 995
|event_start = สถาปนาราชวงศ์เว่ยเหนือ
|event_start =
|date_start = 20 กุมภาพันธ์
|event_end = สถาปนาราชวงศ์เว่ยตะวันออก
|date_end = 8 พฤศจิกายน
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม