ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เวลาออมแสงยุโรปตะวันออก"

ประเทศข้างล่างเป็นประเทศที่ใช้ '''ระบบเวลาออมแสงยุโรปตะวันออก''' ระหว่างฤดูร้อน
 
* [[ประเทศบัลแกเรีย]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[ค.ศ. 1979]]
* [[ประเทศไซปรัส]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[ค.ศ. 1979]] ยกเว้น [[นอร์เทิร์นไซปรัส]] ตั้งแต่ปี [[ค.ศ. 2016]]
* [[ประเทศเอสโตเนีย]]ระหว่างปี [[ค.ศ. 1981]]-[[ค.ศ. 1988]] ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]] เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี [[ค.ศ. 1989]]
* [[ประเทศฟินแลนด์]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[ค.ศ. 1981]]
* [[ประเทศกรีซ]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[ค.ศ. 1975]]
* [[ประเทศอิสราเอล]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[ค.ศ. 1948]]
* [[ประเทศจอร์แดน]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[ค.ศ. 1985]]
* [[ประเทศลัตเวีย]]ระหว่างปี [[ค.ศ. 1981]]-[[ค.ศ. 1988]] ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]] เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี [[ค.ศ. 1989]]
* [[ประเทศเลบานอน]], sinceใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[ค.ศ. 1984]]
* [[ประเทศลิทัวเนีย]]ระหว่างปี [[ค.ศ. 1981]]-[[ค.ศ. 1988]] ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]], เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี [[ค.ศ. 1989]], ในปี [[ค.ศ. 1998]]-[[ค.ศ. 2003]] เปลี่ยนไปใช้[[เวลาออมแสงยุโรปกลาง]] แต่หันกลับมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี [[ค.ศ. 2003]]
* [[ประเทศมอลโดวา]]ระหว่างปี [[ค.ศ. 1981]]-[[ค.ศ. 1989]] ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]] เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี [[ค.ศ. 1991]]
* [[ประเทศโรมาเนีย]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[ค.ศ. 1979]]
* [[ประเทศซีเรีย]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[ค.ศ. 1983]]
* [[ประเทศยูเครน]]ระหว่างปี [[ค.ศ. 1981]]-[[ค.ศ. 1989]] ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]] เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี [[ค.ศ. 1992]]
 
ประเทศข้างล่างเป็นประเทศที่ใช้ '''ระบบเวลาออมแสงยุโรปตะวันออก''' ระหว่างฤดูร้อนในอดีต
* [[ประเทศรัสเซีย]] ตั้งแต่ [[ค.ศ. 1989]]-[[ค.ศ. 2010]]
* [[ประเทศอียิปต์]] ตั้งแต่ [[ค.ศ. 1957]]-[[ค.ศ. 2010]] และ [[ค.ศ. 2014]]
* [[ประเทศตุรกี]] ตั้งแต่ [[ค.ศ. 1970]]-[[ค.ศ. 1978]] และ [[ค.ศ. 1985]]-[[ค.ศ. 2016]]
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม