ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์"

=== งานการเมือง ===
ดร.ปิยสวัสดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน]] ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ หลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ในการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีครั้งนั้น ดร.ปิยสวัสดิ์ ได้ยกเลิกแผนการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติจากประเทศพม่า<ref>Asia Times, [http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/HK14Ae02.html Unplugging Thailand, Myanmar energy deals], 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549</ref>
 
หลังการ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557]] ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF</ref>ในรัฐบาล พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
 
=== ผู้บริหารการบินไทย ===
33,491

การแก้ไข