ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวิช รัตนเพียร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ครอบครัว ==
ประวิช รัตนเพียร เป็นบุตรของ นาย[[ประชุม รัตนเพียร]] กับนางวิจิตรา รัตนเพียร มีพี่น้องจำนวน 4 คน คือ ดร.ประวิช รัตนเพียร ,ดร.ประเวช รัตนเพียร,ดร.วาชิต รัตนเพียร และดร.วิชุดา รัตนเพียร สมรสกับนางพัชราภรณ์ รัตนเพียร มีบุตร-ธิดา จำนวน 4 คน ได้แก่ นายพิชญ์ รัตนเพียร นายปริน รัตนเพียร นางสาววิชชาภรณ์ภร รัตนเพียร และนางสาวปรินดา รัตนเพียร
 
== การศึกษา ==
ผู้ใช้นิรนาม