ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าเมฆิน คเนจร"

หม่อมเจ้าเมฆิน คเนจร ประสูติเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2388<ref>{{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง=ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร|ชื่อหนังสือ=พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี|URL=|จังหวัด=กรุงเทพ|พิมพ์ที่=สำนักพิมพ์บรรณกิจ|ปี= พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549|ISBN=974-221-818-8|หน้า=131|จำนวนหน้า=360}}</ref> เป็นพระโอรสใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคเนจร กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์]] เมื่อเจริญชันษาขึ้น ได้เข้ามารับราชการในกรมมหาดไทย
 
ต่อมาเมื่อชราได้ทรงกราบบังคมทูลลาออกจากราชการโดยมี[[หม่อมอมรวงษ์วิจิตร (หม่อมราชวงศ์ปฐม คเนจร)]] เป็นผู้ดูแล ในสมัยรัชกาลที่ปี 5พ.ศ. 2451 หม่อมอมรวงศวงษ์วิจิตรถึงแก่กรรมในราชการ<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2451/014/435_2.PDF ข่าวตาย [หม่อมอมรวงษ์วิจิตร์ (ม.ร.ว. ปฐม), หลวงวิจารณ์สมบัติ (เริก), พระยาภักดีภูธร (นิล)]], เล่ม 25, ตอน 14, 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2451, หน้า 435</ref><ref>ดำรงราชานุภาพ. คำนำ ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 4 อำมาตย์เอก พระยาศรีสำรวจ (ชื่น ภัทรนาวิก) ม.ม. ท.ช. รัตน ว.ป.ร.4 พิมพ์แจกในงานศพ พัน ภัทรนาวิก ผู้มารดา เมื่อปีเถาะสัปตศก พ.ศ. 2458. โบราณคดีสโมสร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2458. หน้า ญ - ท.</ref> [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]จึงพระราชทานเบี้ยหวัดพิเศษแก่หม่อมเจ้าเมฆิน ซึ่งหม่อมอมรวงศวิจิตรเคยเลี้ยงดูอยู่นั้น เพิ่มขึ้นอิกเป็นปีละ 400 บาท<ref name="ตำนานวังเก่า">{{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง =ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา | ชื่อหนังสือ = ตำนานวังเก่า | URL = | จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ =สำนักพิมพ์แสงดาว | ปี = พ.ศ. 2553 | ISBN =978-616-508-214-3| จำนวนหน้า = 178| หน้า = 15}}</ref>
 
หม่อมเจ้าเมฆิน คเนจร สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462
ผู้ใช้นิรนาม