เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# พระเจ้าสุลารมัน
 
หลังจากนั้น ปี [[พ.ศ. 516]] พระเจ้าศรีมุขะแห่งอันธระขะแห่งสาตวหนะยึดแคว้นมคธได้เป็นอันว่าแคว้นมคธได้ล่มสลายลงเป็นครั้งแรก ก่อนจะฟื้นอีกครั้งใน[[ราชวงศ์คุปตะ]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม