ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนึ่งเดียว ศักดิ์จารุพร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{โครงชีวประวัติ}}
{{เกิดปี|2515}}
[[en:Nungdiaw Sakcharuporn]]
ผู้ใช้นิรนาม