ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอตาพระยา"

ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาพระยา (นอกเขตเทศบาลตำบลตาพระยา)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทัพเสด็จทั้งตำบล
* '''[http://www.thaprach.go.th/ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทัพราชทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทัพไทยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคคลานทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม