ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์"

|boxstyle_4=background-color: #bfc;
|boxstyle_5=background-color: #9fe;
|1= 1. '''หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์'''
|1= 1. '''พันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์'''
|2= 2. [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช]]
|3= 3. หม่อมพเยาว์ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา
ผู้ใช้นิรนาม