ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุคคลโสด"

ย้อนการแก้ไขที่ 7154121 สร้างโดย 103.60.185.25 (พูดคุย)
(เพราะทุกวันคือวันสุข)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7154121 สร้างโดย 103.60.185.25 (พูดคุย))
 
ในบางประเทศ กฎหมายบางอย่างอาจส่งผลเสียโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อบุคคลโสด ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา ผลประโยชน์ของม่ายประกันสังคมจะให้เฉพาะบุคคลที่เคยสมรส และบุคคลโสดในสหรัฐจ่ายภาษีรายได้สูงกว่าบุคคลสมรสแล้ว ในหลายประเทศ ทัวร์และผู้จัดการวันหยุดกำหนดโทษ (บางทีสูงถึง 100%) แก่บุคคลที่เที่ยวคนเดียว
 
มีความสุขกับความโสดได้ทุกวันที่นี่ > https://www.facebook.com/HappyEverySingleDay/
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม