ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโป่งน้ำร้อน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอโป่งน้ำร้อนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 [[ตำบล]] 47 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
อำเภอโป่งน้ำร้อนตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอสอยดาว]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[จังหวัดพระตะบอง]]และ[[ไพลิน (เมือง)|เมืองไพลิน]] ([[ประเทศกัมพูชา]])
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอบ่อไร่]] ([[จังหวัดตราด]]) [[อำเภอขลุง]] และ[[อำเภอมะขาม]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอเขาคิชฌกูฏ]]
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอโป่งน้ำร้อนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 [[ตำบล]] 47 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
 
{|
|-
ผู้ใช้นิรนาม