ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2516 ได้เปิด สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา 2 ห้องเรียน นักเรียน 90 คน โดยอาศัยสถานที่หอประชุมโรงเรียนกระนวนเป็นสถานที่เรียนอยู่ในแปลงที่ ขก.2030 จำนวน 9 ไร่ 3 งาน 36.5 ตารางวา ในปีแรกที่เปิดสอนมีนายสวาท ภูคำแสน เป็นครูใหญ่และครูอีก 3 คน นักการภารโรง 1 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้ย้ายมาเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งทางราชการได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216ก. ให้ 4 ห้องเรียน ต่อมามีการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1 หลัง 8 ห้องเรียน โดยโรงเรียนขยายแผนการเรียนเพิ่มตลอดจนเพิ่มจำนวนครู, ลูกจ้างและงบประมาณก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ แทนนาย สวาท ภูแสนคำ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
== โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ในจังหวัดขอนแก่น ==
{| class="toccolours" width=35%
|-
! style="background: #FFFF00; color:black;"| รายชื่อโรงเรียน
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF" |1. [[โรงเรียนกัลยาณวัตร]] (ก.ว.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |2. [[โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย]] (ก.น.ว.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF" |3. [[โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน]] (ข.ก.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |4. [[โรงเรียนขามแก่นนคร]] (ข.ก.น.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF" |5. [[โรงเรียนชุมแพศึกษา]] (ช.ศ.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |6. [[โรงเรียนนครขอนแก่น]] (น.ข.ก.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF" |7. [[โรงเรียนน้ำพองศึกษา]] (น.ศ.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |8. [[โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕)]] (บ.ผ.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF"|9. [[โรงเรียนพล]] (พ.ล.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |10. [[โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม]] (ภ.ว.ค.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF" |11. [[โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม]] (ศ.ก.ว.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |12. [[โรงเรียนหนองเรือวิทยา]] (น.ร.ว.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF" |13. [[โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา]] (น.ส.ว.)
|}
 
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
*[http://www.skwk.ac.th www.skwk.ac.th เว็บไซต์หลักโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม]
54,607

การแก้ไข