ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิไดโงะ"

 
== เหตุการณ์ในพระชนมชีพของจักรพรรดิไดโงะ ==
* '''4 สิงหาคม ค.ศ. 897''' (วันที่ 3 เดือน 7 ปี [[คังเพียว]] ที่ 9) : ปีที่ 10 ในรัชสมัย [[จักรพรรดิอุดะ]] ทรงสละราชบัลลังก์ให้กับ '''เจ้าชายอะสึฮิโตะ''' ({{lang-en|Imperial Prince Atsuhito}}) พระราชโอรสองค์ใหญ่ที่รัชทายาทพระชนมายุ 12 พรรษาขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น [[จักรพรรดิไดโงะ]] หลังจากนั้นอีก 10 วันจึงได้มีการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกจักรพรรดิไดโงะ
 
* '''14 สิงหาคม ค.ศ. 897''' (วันที่ 13 เดือน 7 ปี [[คังเพียว]] ที่ 9) : ได้มีการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกจักรพรรดิไดโงะที่ [[พระราชวังหลวงเฮอัง]]
* '''23 มกราคม ค.ศ. 901''' (วันที่ 1 เดือน 1 ปี [[เอ็งงี]] ที่ 1) : เกิด [[สุริยุปราคา]]
 
* '''16 ตุลาคม ค.ศ. 930''' (วันที่ 22 เดือน 9 ปี [[เอ็งโช]] ที่ 8) : ปีที่ 33 ในรัชสมัยจักรพรรดิไดโงะทรงพระประชวรหนักและเกรงว่าพระองค์คงไม่รอดแน่แล้วจึงสละราชบัลลังก์ให้กับพระราชโอรสองค์ใหญ่ที่รัชทายาทคือ '''เจ้าชายยุตะอะกิระ''' พระชนมายุเพียง 8 พรรษาขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น [[จักรพรรดิซุซะกุ]] หลังจากนั้นในเดือน 11 ได้มีการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกให้กับจักรพรรดิซุซะกุ
 
* '''29 ตุลาคม ค.ศ. 930''' (วันที่ 29 เดือน 9 ปี [[เอ็งโช]] ที่ 9) : อดีตจักรพรรดิไดโงะออกผนวชที่ [[วัดไดโงะ]] โดยได้รับฉายาทางธรรมว่า '''โฮ-คงโง''' แต่หลังจากนั้นในวันเดียวกันท่านโฮ-คงโงหรืออดีตจักรพรรดิไดโงะได้สวรรคตเมื่อพระชนมายุได้ 45 พรรษาโดยพระบรมศพของพระองค์ได้ฝังไว้ที่วัดแห่งนี้
 
== แผนผัง ==
{{แผนผังจักรพรรดิญี่ปุ่นลำดับที่ 54-60}}
{{แผนผังจักรพรรดิญี่ปุ่นลำดับที่ 60-71}}
 
== พระราชวงศ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม