ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิอิจิโจ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
จักรพรรดิอิชิโจหรือเจ้าชายคะเนะฮิโตะเป็นพระราชโอรสใน [[จักรพรรดิเอ็งยู]] จักรพรรดิองค์ที่ 64 ขึ้นเป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์ในรัชสมัย [[จักรพรรดิคะซัง]] จักรพรรดิองค์ที่ 65 พระราชโอรสใน [[จักรพรรดิเรเซ]] จักรพรรดิองค์ที่ 63 ผู้เป็นพระภาดา (ลูกพี่ลูกน้อง) เมื่อ [[ค.ศ. 984]] หลังจากนั้นอีก 2 ปีคือในวันที่ 23 เดือน 6 ปี [[คันนา]] ที่ 1 ตรงกับวันที่ [[31 กรกฎาคม]] [[ค.ศ. 986]] จักรพรรดิคะซังได้สละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายคะเนะฮิโตะพระชนมายุเพียง 6 พรรษาขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น [[จักรพรรดิอิชิโจ]] วันรุ่งขึ้นคือวันที่ 24 เดือน 6 ปี [[คันนา]] ที่ 1 ตรงกับวันที่ [[1 สิงหาคม]] ได้มีการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกจักรพรรดิอิชิโจที่ [[พระราชวังหลวงเฮอัง]]
 
ในรัชสมัยของจักรพรรดิอิชิโจได้มีการแบ่งแยกตำแหน่งจักรพรรดินีออกเป็น 2 ตำแหน่งอย่างชัดเจนคือ '''โคโง''' (''Kōgō'') หรือจักรพรรดินีองค์ที่ 1 และ '''ชูงู''' (''Chūgū'') หรือจักรพรรดินีองค์ที่ 2 สืบเนื่องจากจักรพรรดิอิชิโจมีจักรพรรดินีอยู่ก่อนแล้วคือ [[:en:Fujiwara no Teishi|ฟุจิวะระ โนะ เทะชิ]] บุตรสาวของ [[:en:Fujiwara no Michitaka|ฟุจิวะระ โนะ มิชิตะกะ]] แต่ [[ฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ]] ผู้เป็นน้องชายของมิชิตะกะต้องการให้บุตรสาวของตนเองเป็นจักรพรรดินีเช่นกันจึงได้ถวายตัวบุตรสาวคนโตคือ [[จักรพรรดินีโชชิ|ฟุจิวะระ โนะ โชชิ]] เข้ามาเป็นจักรพรรดินีและจักรพรรดินีโชชิได้มีพระประสูติกาลพระโอรสให้กับจักรพรรดิอิชิโจถึง 2 พระองค์คือ '''เจ้าชายอะสึฮิระ''' ซึ่งต่อมาคือ [[จักรพรรดิโกะ-อิชิโจ]] จักรพรรดิองค์ที่ 68 ที่ประสูติเมื่อ [[ค.ศ. 1008]] และ '''เจ้าชายอะสึนะงะ''' ซึ่งต่อมาคือ [[จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ]] จักรพรรดิองค์ที่ 69 ที่ประสูติเมื่อ [[ค.ศ. 1009]]
 
จักรพรรดิอิชิโจสละราชบัลลังก์เมื่อวันที่ 13 เดือน 6 ปี [[คันโค]] ที่ 8 ตรงกับวันที่ [[16 กรกฎาคม]] [[ค.ศ. 1011]] หรือ 1 วันหลังจากเฉลิมพระชนมายุครบ 31 พรรษาให้กับ '''เจ้าชายอิยะซะดะ''' ผู้เป็นพระภาดาและเป็นที่รัชทายาทขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น [[จักรพรรดิซังโจ]] หลังจากครองสิริราชสมบัติได้ 24 ปีแต่หลังจากนั้นอีก 9 วันอดีตจักรพรรดิอิชิโจก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 22 เดือน 6 ปี [[คันโค]] ที่ 8 ตรงกับวันที่ [[25 กรกฎาคม]] ขณะพระชนมายุเพียง 31 พรรษา
 
== แผนผัง ==
{{แผนผังจักรพรรดิญี่ปุ่นลำดับที่ 60-71}}
 
{{จักรพรรดิญี่ปุ่น}}
 
{{จักรพรรดิญี่ปุ่น}}
{{birth|980}}
{{death|1011}}
ผู้ใช้นิรนาม