Vchukkrit

เข้าร่วมเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2553
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
<br>ผมไม่ได้แตะ wikipedia มานานพอสมควร เนื่องจากติดงานที่ ม. และ ที่ทำงานเยอะมาก จะเร่งตามเก็บกวาดบทความสถานศึกษาที่มีปัญหาให้ครับ
 
ปัจจุบันทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ sws.ac.th และข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนและมหาลัยทั่วไป
292

การแก้ไข