ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| วิสัยทัศน์ = เป็นผู้นำการศึกษาและวิชาการแบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน
| วันที่ก่อตั้ง = [[18 เมษายน]] [[พ.ศ. 2541]]
| คณบดี = ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชคดร.ธัชวีร์ ศรขวัญลีละวัฒน์
| ต้นไม้ = [[กันภัยมหิดล]]
| ที่อยู่ = '''มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี'''199 หมู่ 9 ถนนแสงชูโต ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
! style="background: #b53c40; color:white;"| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| align = "left"| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [[ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ]]
| [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2542]] - [[30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2545]]
|-
| align = "left"| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.[[นพดล ไชยคำ]]
| [[17 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545]] - [[30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]]
|-
| align = "left"| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [[นคร เหมะ]]
| [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2549]] (วาระที่ 1)
|-
| align = "left"| 4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์[[ ปรีชา สุนทรานันท์]] (รักษาการ)
| [[1 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2554]] - [[31 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2554]]
|-
| align = "left"| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [[เชิญโชค ศรขวัญ]] (รักษาการ)
| [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2554]] (วาระที่ 1)
|-
| align = "left"| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [[นคร เหมะ]]
| [[22 ธันวาคม]][[พ.ศ. 2554]] (วาระที่ 2)
|-
| align = "left"| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์[[ กำลัง ชุมพลบัญชร]]
| [[1 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2555]] - [[31 ธันวาคม]][[พ.ศ. 2557]]
|-
| align = "left"| 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [[เชิญโชค ศรขวัญ]]
| [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2558]] - ปัจจุบัน[[31 กรกฎาคม]][[พ.ศ. 2560]] (วาระที่ 2)
|-
| align = "left"| 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
| [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2560]] - ปัจจุบัน (รักษาการ)
|-
|}
382

การแก้ไข