ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไซโทพลาซึม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
( )
   • เป็นที่เก็บสะสมวัตถุดิบสำหรับเซลล์ 
 
   • เกี่ยวข้องกับกระบวนการขับถ่ายของเสียของเซลล์{{ออร์แกเนลล์}}
 
  • มทริกซ์มีของเหลวทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ซึ่งเกี่ยวข้อง กับปฏิกิริยาเคมี ต่างๆ ในวัฏจักรเครปส์ ( Krebs cycle){{ออร์แกเนลล์}}
 
[[หมวดหมู่:ชีววิทยาของเซลล์]]
58

การแก้ไข