ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิราศ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บรรทัด 5:
 
== ประวัติ ==
หนังสือประเภทนิราศ น่าจะมีมาช้านานเร็วนี้ และน่าจะปรากฏในหลายชาติมาภาษาเดียว ด้วยบุคคลที่เป็นกวีนั้น เมื่อต้องเดินทาง ย่อมคิดอ่านที่จะพรรณนาถึงความรู้สึกต่างๆ ที่ตนเองมี หากเป็นการเดินทางชนิดที่ต้องพลัดพรากด้วยแล้ว อารมณ์สะเทือนใจจะยิ่งสูงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ การเดินทางยังเป็นแหล่งข้อมูลอย่างดี ที่กวีสามารถนำมาร้อยเรียง เล่าเรื่องได้อย่างเพลิดเพลิน ตัวอย่างเช่น [[เมฆทูต]] บทกวีของ[[กาลิทาส]] กวี[[ภาษาสันสกฤต]] ในสมัยโบราณ
 
หนังสือที่แต่งตามขนบของนิราศ นั้นมีปรากฏมาตั้งแต่ครั้ง[[กรุงศรีอยุธยา]] เช่น [[โคลงนิราศหริภุญชัย]] แต่งสมัย[[พระเจ้าปราสาททอง]], [[โคลงกำสรวล]] แต่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นอกจากนี้ยังมี[[โคลงทวาทศมาส]] [[โคลงมังทรารบเชียงใหม่]] เป็นต้น
ผู้ใช้นิรนาม