ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
รายชื่อ[[สถาบันอุดมศึกษา]]ใน[[ประเทศไทย]]ที่เปิดสอนวิชา[[เศรษฐศาสตร์]] ได้แก่
{{บน}}
* [http://econ.kku.ac.th [คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* [[คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล]] (หลักสูตรด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
2,374

การแก้ไข