ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไขควง"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
ไขควงประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนคือ
 
# ด้ามไขครวยไขควง (Handle clock)
# ก้านไขครวยไขควง (Blade or Ferule clock )
# ปากไขครวยไขควง (Tip clock)
 
ด้ามไขควง ออกแบบให้มีรูปทรงที่สามารถจับได้ถนัดมือ และสามารถบิดไขควงไป-มา ได้แรงมากที่สุด ไขควงจะทำจากวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้ พลาสติก หรือ โลหะบางชนิดตามประเภทการใช้งาน
57,022

การแก้ไข