เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

* [[กระทรวงธรรมการ]]
* [[กระทรวงมหาดไทย]]
* [[กระทรวงยุตติธรรม|กระทรวงยุติธรรม]]
* [[กระทรวงวัง]]
* [[กระทรวงเศรษฐการ]] (กระทรวงพาณิชย์)
31,388

การแก้ไข