ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิไดโงะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|empress = [[ฟุจิวะระ โนะ องชิ]]
|children = [[จักรพรรดิซุซะกุ]] <br> [[จักรพรรดิมุระกะมิ]]
|name = จักรพรรดิไดโงะ
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม