ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีโคเงียวกุ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล จักรพรรดิญี่ปุ่น
{{Infobox monarch
| image = ไฟล์:Empress Kogyoku-Saimei.jpg
| สีพิเศษ =#b80049
| สีอักษร = white
| image = ไฟล์:Empress Kogyoku-Saimei.jpg
| caption =
| birth_name = ทะกะระ
| พระปรมาภิไธย =
| birth_datebirth = [[ค.ศ. 594]]
| death_datedeath = [[24 สิงหาคม]] [[ค.ศ. 661]]
| succession =จักรพรรดินีนาถแห่งญี่ปุ่น (ครั้งที่ 1)
|name = จักรพรรดินีโคเงียวกุ <br> จักรพรรดินีไซเม
| พระราชบิดา =
| พระราชมารดา =
| reign = '''ครองราชย์''' <br> ครั้งที่ 1 : 25 มกราคม ค.ศ. 642 – 12 กรกฎาคม ค.ศ. 645 <br> ครั้งที่ 2 : 3 มกราคม ค.ศ. 655 – 24 สิงหาคม ค.ศ. 661
| succession1 = จักรพรรดินีนาถแห่งญี่ปุ่น (ครั้งที่ 2)
|coronation = ครั้งที่ 1 : 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 642 <br> ครั้งที่ 2 : 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 655
| reign1 = 3 มกราคม ค.ศ. 655 – 24 สิงหาคม ค.ศ. 661 ({{อายุปีและวัน|655|1|3|661|8|24}})
|spouse1 = [[จักรพรรดิโจะเม]]
|coronation1 = 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 655
|predecessor1 children = [[จักรพรรดิโคโตะกุ|โคโตะกุเท็นจิ]] <br> [[จักรพรรดิเท็มมุ]]
|successor1 = [[จักรพรรดิเท็นจิ|เท็นจิ]]
| spouse-type = พระราชสวามี
|spouse =[[จักรพรรดิโจะเม]]
| พระราชโอรส/ธิดา = [[จักรพรรดิเท็นจิ]] <br> [[จักรพรรดิเท็มมุ]]
| dynasty = [[ราชวงศ์ญี่ปุ่น]]
| reignenthronement = ครั้งที่ 1 : 25 มกราคม ค.ศ. 642 <br> 12ครั้งที่ กรกฎาคม2 : 3 มกราคม ค.ศ. 645 ({{อายุปีและวัน|642|1|25|645|7|12}})655
| predecessor = [[จักรพรรดิโจะเม]] (จักรพรรดิองค์ที่ 34) <br> [[จักรพรรดิโคโตะกุ]] (จักรพรรดิองค์ที่ 36)
| coronation = 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 642
| successor = [[จักรพรรดิโคโตะกุ|โคโตะกุ]] (จักรพรรดิองค์ที่ 36) <br> [[จักรพรรดิเท็นจิ]] (จักรพรรดิองค์ที่ 38)
|enthronement = 25 มกราคม ค.ศ. 642
| ระยะเวลาครองราชย์ =
| predecessor = [[จักรพรรดิโจะเม|โจะเม]]
| successor = [[จักรพรรดิโคโตะกุ|โคโตะกุ]]
| วัดประจำรัชกาล =
}}
ผู้ใช้นิรนาม