ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อนายกรัฐมนตรีลาว"

== รายนามนายกรัฐมนตรีลาว ==
{{ระบบการปกครองของประเทศลาว}}
=== [[อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง|ราชอาณาจักรหลวงพระบาง]] (พ.ศ. 2483 - พ.ศ. 2488) ===
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:#cccccc"
ผู้ใช้นิรนาม