ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โฮจิมินห์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
โฮจิมินห์เกิดเมื่อวันที่ [[19 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2433]] ที่หมู่บ้าน[[ฮหว่างจู่]] [[จังหวัดเหงะอาน]] ตอนบนของ[[เวียดนาม]] ในชื่อ '''เหงียนงฺเหวียน ซิญ กุง''' ({{lang-vi|Nguyễn Sinh Cung}}) เป็นบุตรคนที่ 3 และบุตรชายคนรองของเหงียน ซิญ ซัก ปัญญาชนชาวเวียดนาม <ref name="โฮ"/>
 
ซึ่งเวียดนามขณะนั้นตกเป็นอาณานิคมของ[[จักรวรรดิฝรั่งเศส]] ดังนั้นทั้งโฮจิมินห์และบิดาต่างตกเสมือนอยู่ใน 2 วัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมตะวันตกของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ปกครอง และวัฒนธรรมตะวันออกแบบจีนและ[[ลัทธิขงจื๊อ]] อันเป็นวัฒนธรรมของเวียดนาม
ผู้ใช้นิรนาม