ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ==
'''''พระพุทธสุรินทรานาคะเสน''''' เป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมาแต่ครั้งการก่อตั้งสถาบันราชภัฏ มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกทำด้วยศิลาประเภทหินทราย สำหรับชื่อ สุรินทรานาคะเสน เป็นนามที่ท่าน รศ.ดร.[[อัจฉรา ภาณุรัตน์]] อธิการบดี เป็นผู้แต่งขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวาระมงคลสมโภชมหาวิทยาลัยครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีของการครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
[[ไฟล์:สรินทรานาคเสน.jpg|thumb]]
 
30

การแก้ไข