ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แผนกฉุกเฉิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
=== ผู้มาบ่อย ===
ผู้มาบ่อย (frequent presenter) หมายถึง ผู้ที่มาโรงพยาบาลหลายครั้ง ปกติเป็นผู้ที่มีความต้องการทางการแพทย์ซับซ้อนหรือมีปัญหาทางจิตใจที่รบกวนการจัดการทางการแพทย์<ref name="pmid22171720">{{cite journal |vauthors=Markham D, Graudins A |title=Characteristics of frequent emergency department presenters to an Australian emergency medicine network |journal=[[BMC Emergency Medicine]] |volume=11 |issue= |pages=21 |year=2011 |pmid=22171720 |pmc=3267650 |doi=10.1186/1471-227X-11-21 |url=http://www.biomedcentral.com/1471-227X/11/21 |accessdate=2012-03-01}}</ref> บุคคลเหล่านี้ส่งเสริมให้เกิดความแออัดและตรงแบบต้องการทรัพยากรโรงพยาบาลมากขึ้นแม้มิได้มาบ่อย<ref name="pmid10905642">{{cite journal |vauthors=Mandelberg JH, Kuhn RE, Kohn MA |title=Epidemiologic analysis of an urban, public emergency department's frequent users |journal=[[Academic Emergency Medicine]] |volume=7 |issue=6 |pages=637–46 |date=June 2000 |pmid=10905642 |doi= 10.1111/j.1553-2712.2000.tb02037.x|url=http://onlinelibrary.wiley.com/resolve/openurl?genre=article&sid=nlm:pubmed&issn=1069-6563&date=2000&volume=7&issue=6&spage=637 |accessdate=2012-03-01}}</ref> เพื่อป้องกันการใช้แผนกฉุกเฉินที่ไม่เหมาะสมและการกลับมาพบแพทย์ โรงพยาบาลบางแห่งเสนอการประสานงานบริบาลและบริการช่วยเหลือ เช่น การบริบาลปฐมภูมิที่บ้านและในสถานสงเคราะห์สำหรับผู้มาบ่อยและการจัดหาที่อยู่ชั่วคราวแก่ผู้ป่วยไร้บ้านที่กำลังพักฟื้นหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล<ref>{{cite web |publisher=Agency for Healthcare Research and Quality |url=https://innovations.ahrq.gov/profiles/provider-team-offers-services-and-referrals-frequent-emergency-department-users-inner-city |title=Provider Team Offers Services and Referrals to Frequent Emergency Department Users in Inner City, Leading to Anecdotal Reports of Lower Utilization |date=2013-05-27 | accessdate=2013-10-17}}</ref><ref>{{cite web |publisher=Agency for Healthcare Research and Quality | url=https://innovations.ahrq.gov/profiles/short-term-housing-and-care-homeless-individuals-after-discharge-leads-improvements-medical |title=Short-Term Housing and Care for Homeless Individuals After Discharge Leads to Improvements in Medical and Housing Status, Fewer Emergency Department Visits, and Significant Cost Savings |date=2013-10-23 | accessdate=2013-10-23}}</ref>
 
== ความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ==
ตามการสำรวจในศูนย์บริบาลตติยภูมิในเมืองในแวนคูเวอร์แห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 57% ถูกทำร้ายร่างกายในปี 2539 ในจำนวนนี้ 73% กลัวผู้ป่วยอันเนื่องจากความรุนแรง 49% ซ่อนการระบุตัวตนจากผู้ป่วย 74% มีความพึงพอใจในอาชีพลดลง กว่าหนึ่งในสี่ของผู้ตอบแบบสำรวจพักงานหลายวันอันเนื่องจากความรุนแรง ในผู้ตอบแบบสำรวจที่เลิกทำงานในแผนกฉุกเฉิน 67% รายงานว่าพวกตนออกจากงานบางส่วนเนื่องจากความรุนแรง ผู้ตอบแบบสำรวจรู้สึกว่ารักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมงและการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์การป้องกันความรุนแรงเป็นทางแก้ไขที่อาจเป็นประโยชน์มากที่สุด การออกกำลังกาย การหลับและการอยู่กับครอบครัวและเพื่อนเป็นยุทธศาสตร์การรับมือที่ใช้บ่อยที่สุด<ref name=Fernandes1999>{{cite journal |vauthors=Fernandes CM, Bouthillette F, Raboud JM, etal |title=Violence in the emergency department: a survey of health care workers |journal=CMAJ |volume=161 |issue=10 |pages=1245–8 |date=November 1999 |pmid=10584084 |pmc=1230785 |doi= |url=}}</ref>
 
== อ้างอิง ==