ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตสังหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{|class="wikitable" width="30%"
! บทบาท
! นักแสดง||นักแสดง
|-
| ดร.ทัศน์ไท ธนวันต์
| [[ณัฐวุฒิ สกิดใจ]]||
|-
| นภัส
| [[อัมรินทร์ สิมะโรจน์]]||
|-
| คริมา วรนันท์
| [[พัชราภา ไชยเชื้อ]]||
|-
| สุธิดา / ฟ้าพราว
| [[จีรนันท์ มะโนแจ่ม]]||
|-
| พ.ต.ท.ภูมิ บูรณศิลป์
| [[สุรวุฑ ไหมกัน]]||
|-
| พ.ต.อ.เศรษฐพงศ์ แก่นเพชร
| [[ณัฐนันท์ คุณวัฒน์]]||
|-
| น้ำอ้อย
| [[ชัชฎาภรณ์ ธนันทา]]||
|-
| สัก พิชิตผจง
| [[วิชญ จารุจินดา]]||
|-
| พินิจ ธนวันต์
| [[ทูน หิรัญทรัพย์]]||
|-
| ธนัส วรนันท์
| [[อรรถชัย อนันตเมฆ]]||
|-
| จุมพล
| [[คาเมล ชาลวาลา]]||
|-
| ธงชัย
| [[ณัฏฐพล กรรณสูต]]||
|-
| เมธินี
| [[แวร์ โซว]]||
|-
| พุฒ
| [[เจนภพ จบกระบวนวรรณ]]||
|-
| สิงห์
| [[วิทิต แลต]]||
|-
| ทิวไม้
| [[เมธี อมรวุฒิกุล]]||
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม