ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดอกหญ้าในพายุ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== นักแสดง ==
|* พงศ์ระพี||[[ธันวา สุริยจักร]] รับบท พงศ์ระพี
{|class="wikitable"
* [[ซอนญ่า สิงหะ]] รับบท กชกร (บัว)
|-
|หาญ||* [[กฤษฎา สุภาพพร้อม]] รับบท หาญ
|ตัวละคร|| พ.ศ.2560
|เดชา||* ตากเพชร เลขาวิจิตร รับบท เดชา
|-
|ดุสิตา||* รมิดา ธีรพัฒน์ รับบท ดุสิตา
|สถานี่ออกอากาศ||[[ช่อง 7]]
|เพ็ญพธู||* [[ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์]] รับบท เพ็ญพธู
|-
|วิภูษา||* [[กชกร ส่งแสงเติม]] รับบท วิภูษา
|บทประพันธ์||สีนี เต็มส่งใส
|พันเลิศ||* [[พีรกร โพธิ์ประเสริฐ ]] รับบท พันเลิศ
|-
| ||* [[พสธร ทรงถาวรทวี]] รับบท
|บทโทรทัศน์||ดลกมล ศรัทธาทิพย์<br>กฤติญา สัมฤทธิ์ประสงค์
|หญิงเป็ด||* [[สิรินทร์ ก่อเกียรติ]] รับบท หญิงเป็ด
|-
|จ๊อด||* [[จิรายุทธ คันธยศ]] รับบท จ๊อด
|สร้างโดย||มุมใหม่
|* ||[[ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี]] รับบท
|-
|* ||[[ดิลก ทองวัฒนา]] รับบท
|กำกับการแสดง||เอกภพ ตันหยงมาศ
|วรรณพร||* [[วรรณษา ทองวิเศษ]] รับบท วรรณพร
|-
| ||* [[กาญจนา จินดาวัฒน์]] รับบท
| พงศ์ระพี||[[ธันวา สุริยจักร]]
|นงราม||* [[กันตา ดานาว]] รับบท นงราม
|-
|* ||[[ปัทมา ปานทอง]] รับบท
|กชกร(บัว)|| [[ซอนญ่า สิงหะ]]
| ||* [[ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล]] รับบท
|-
|* ||[[รตวรรณ ออมไธสง]] รับบท
|หาญ||[[กฤษฎา สุภาพพร้อม]]
|* ||[[รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา]] รับบท
|-
* [[ฐรินดา กรรณสูต]] รับบท กรรณิการ์
|เดชา||ตากเพชร เลขาวิจิตร
|-
|ดุสิตา||รมิดา ธีรพัฒน์
|-
|เพ็ญพธู||[[ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์]]
|-
|วิภูษา|| [[กชกร ส่งแสงเติม]]
|-
|พันเลิศ|| [[พีรกร โพธิ์ประเสริฐ ]]
|-
| || [[พสธร ทรงถาวรทวี]]
|-
|หญิงเป็ด|| [[สิรินทร์ ก่อเกียรติ]]
|-
|จ๊อด||[[จิรายุทธ คันธยศ]]
|-
| ||[[ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี]]
|-
| ||[[ดิลก ทองวัฒนา]]
|-
|วรรณพร||[[วรรณษา ทองวิเศษ]]
|-
| || [[กาญจนา จินดาวัฒน์]]
|-
|นงราม|| [[กันตา ดานาว]]
|-
| ||[[ปัทมา ปานทอง]]
|-
| || [[ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล]]
|-
| ||[[รตวรรณ ออมไธสง]]
|-
| ||[[รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา]]
|-
|กรรณิการ์|| [[ฐรินดา กรรณสูต]]
|-
|}
 
[[หมวดหมู่:ละครโทรทัศน์ไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม