ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ละอองดาว (ละครโทรทัศน์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{| class="wikitable"
|-
! ปี || พ.ศ. 2534 || พ.ศ. 2550 || พ.ศ. 2560256...
|-
| '''สถานีโทรทัศน์''' || [[ช่อง 7]] || [[ช่อง 5]] || [[ช่อง 7]]
| '''บทโทรทัศน์''' || [[ปราณประมูล]] || วรรณา แต่งพสุเลิศ || โรจนินทร์
|-
| '''กำกับการแสดงโดย''' || [[มานพ สัมมาบัติ]] || [[สันต์ ศรีแก้วหล่อ]] || [[ชัชวาลย์ คล้องช้าง]]
|-
| ละอองดาว เบญจรงค์ (แตน)<br>เจ้าหญิงละอองดาว นภดล || [[สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์]] || [[พิยดา อัครเศรณี]] || [[ทิสานาฏ ศรศึก]]
|-
|กรกฏ เบญจรงค์|| [[วรุฒ วรธรรม]] || [[สหรัถ สังคปรีชา]] || [[อรรคพันธ์ นะมาตร์]]
|-
| ผดาชไม (ผดา / ฮันนี่) || [[เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล]] || [[ปานวาด เหมมณี]] || [[ปุณยาพร พูลพิพัฒน์]]
| ธัชชัย ธัชสกุล || [[สัญญา คุณากร]] || [[อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล]] || [[กรเศก โคนินทร์]]
|-
| เจ้าคำอินทร์ นภดล || [[พิพัฒน์พล โกมารทัต]] || [[นิธิชัย ยศอมรสุนทร]] || [[ดนัย สมุทรโคจร]]
|-
| พระองค์เจ้าพราวนภางค์ นภดล || [[จารุวรรณ ปัญโญภาส]] || [[จารุวรรณ ปัญโญภาส]] || [[เดือนเต็ม สาลิตุล]]
| เริงใจ รัตนมหาศาล (นิด) || || [[หนูอิมอิม ก้าวมหัศาจรรย์|อชิตะ ธนาศาสตนันท์]] || [[อาภา ภาวิไล]]
|-
| ขุนอรรถวาที || [[ ชาลี ยมาภัย]] || [[วัชระ ปานเอี่ยม]] || [[อรุณ ภาวิไล]]
|-
| ชวนชม || [[ ศศิธร เพชรรุ่ง]] || [[มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา]] || [[รสริน จันทรา]]
|-
| ม.ร.ว.หญิงชลธิชา มยุรฤทธิ์ || [[สุวดี แสงสา]] || [[กัญญารัตน์ พิมพ์สวัสดิ์]] || [[ปภาดา กลิ่นสุมาลย์]]
|-
| เจ้าชายจักราชัย || [[วีรยุทธ รสโอชา]] || [[รอน บรรจงสร้าง]] || [[จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ]]
|-
| ไกร เบญจรงค์ || [[ อดิเรก จันทร์เรือง]] || [[อัศวิน รัตนประชา]] || [[ตฤณ เศรษฐโชค]]
|-
| งามตา || || || [[ปนัดดา โกมารทัต]]
ผู้ใช้นิรนาม