ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยุคไรเอเซียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{ยุคทางธรณี|Rhyacian | o2 = 0.8 | co2 = 5500 | temp = 23 | timeline = off }} '''ยุคไรเอเชียน'''({{lang-en|Rhyacian}})เป...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''ยุคไรเอเชียน'''({{lang-en|Rhyacian}})เป็นยุคที่สองแห่ง[[มหายุคพาลีแพลีโอโพรเทอโรโซอิก]] อยู่ระหว่าง 2,300 ล้านปีมาแล้วถึง 2,050 ล้านปีมาแล้ว ในยุคนี้[[ยูแคริโอต]] ยุคแรกได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 2,100 ล้านปีก่อน จุดเด่นในยุคนี้คือ[[สโทรมาโทไลต์สโตรมาโตไลต์]] และ[[โพรแคริโอต]] สโทรมาโทไลต์โดย[[สโตรมาโตไลต์]]เป็นจุดเด่นในยุคนี้เป็นอย่างมาก เพราะว่าทำให้เกิดออกซิเจนในท้องทะเล ซึ่งทำให้เกิดสนิมในท้องทะเล
 
==อ้างอิง==