ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มวล"

ลดลง 2,015 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ะเีัะะระาเั
(- 3 หมวดหมู่; + 2 หมวดหมู่; ±หมวดหมู่:มวลด้วยฮอทแคต)
(ะเีัะะระาเั)
{{ความหมายอื่น||มวล.|มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์}}
{{กลศาสตร์ดั้งเดิม}}
'''มวล''' เป็นคุณสมบัติหนึ่งของวัตถุ ที่บ่งบอก[[ปริมาณ]]ของสสารที่วัตถุนั้นมี มวลเป็นแนวคิดหลักอันเป็นหัวใจของ[[กลศาสตร์แบบดั้งเดิม]] รวมไปถึงแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อ"[http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa006&articleID=000005FC-2927-12B3-A92783414B7F0000 The Mysteries of Mass,]" ''[[Scientific American]]'', July 2005.
 
หากแจกแจงกันโดยละเอียดแล้ว จะมีปริมาณอยู่ 3 ประเภทที่ถูกนิยามว่า '''มวล''' ได้แก่
 
* '''มวลเฉื่อย''' ({{lang-en|inertial mass}}) คือการวัดปริมาณความเฉื่อยของมวล ซึ่งหมายถึงปริมาณความต้านทานในการเปลี่ยนสถานะของการเคลื่อนไหว เมื่อมี[[แรง]]มากระทำ วัตถุที่มีมวลเฉื่อยน้อย จะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะการเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว ในทางกลับกัน วัตถุที่มีมวลเฉื่อยมาก จะเปลี่ยนแปลงสถานะการเคลื่อนไหวได้ยากกว่า ตัวอย่างเช่น หากพยายามทำให้วัตถุ 2 ก้อนเคลื่อนที่โดยใช้แรงเท่ากัน วัตถุที่มีมวลเฉื่อยมาก จะเคลื่อนไหวได้น้อยกว่าวัตถุที่มีมวลเฉื่อยน้อย ภายในเวลาที่เท่ากัน
 
== บรรณานุกรม ==
* {{cite book|author1=Sir Isaac Newton |author2=N. W. Chittenden |title=Newton's Principia: The mathematical principles of natural philosophy |url=http://books.google.com/books?id=KaAIAAAAIAAJ&pg=PA31 |accessdate=12 March 2011 |year=1848 |publisher=D. Adee }}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [[Stanford Encyclopedia of Philosophy]]: "[http://plato.stanford.edu/entries/equivME/ The Equivalence of Mass and Energy]" by Francisco Flores.
* "[http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa006&articleID=000005FC-2927-12B3-A92783414B7F0000 The Mysteries of Mass,]" ''[[Scientific American]]'', July 2005.
* [http://math.ucr.edu/home/baez/physics Usenet Physics FAQ] by [[John Baez]]:
** "[http://math.ucr.edu/home/baez/physics/Relativity/SR/mass.html Does mass change with velocity?]"
ผู้ใช้นิรนาม