ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
| bgcolor ="#b6fcb6" align="center"| '''[[ทรายย้อมสี]]''' || bgcolor ="#b6fcb6" align="center"| 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2560 || bgcolor ="#b6fcb6" align="center"|[[นิดา พัชรวีระพงษ์]]<br>[[เกริกพล มัสยวาณิช]]<br>[[กฤตฎ์ อมรชัยฤกษ์]]<br>[[ประชากร ปิยะสกุลแก้ว]]<br>[[อภิวิชญ์ จักษ์ตรีมงคล]]|| bgcolor ="#b6fcb6" align="center"|<br>|| bgcolor ="#b6fcb6" align="center"| [[บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)]]
|-
| bgcolor ="#b6fcb6" align = "center"| '''[[เงาอาถรรพ์]]''' ||bgcolor ="#b6fcb6" align="center"| เร็วๆนี้ ||bgcolor ="#b6fcb6" align="center"| [[อรจิรา แหลมวิไล]]<br>[[ปภาวิน หงษ์ขจร]]<br>[[กวิยณัฎฐ์ แฮร์มันน์]]<br>[[เปรมสินี รัตนโสภา]]<br>[[ดนัย สมุทรโคจร]]<br>[[นภคปภา นาคประสิทธิ์]]<br>[[สาวิตรี สามิภักดิ์]]<br>[[ธิติมา สังขพิทักษ์]]<br>[[สุปราณี เจริญผล]]<br>[[วิยะดา โกมารกุล ณ นคร]]<br>[[เอกชัย ศรีวิชัย]]<br>[[สุพจน์ จันทร์เจริญ]]<br>[[อริศรา วงษ์ชาลี]]<br>[[จุฬาลักษณ์ จุฬานนท์]]<br>[[สมพงษ์ จิตรเที่ยง]]<br>[[วีรยุทธิ์ นานช้า]]<br>[[ตรีชฎา กิ้มติ๋น]]<br>[[ฌอร์ลชัญ วรรณประกาศิต]]||bgcolor ="#b6fcb6" align="center"|<br>||bgcolor ="#b6fcb6" align="center"| [[บริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด]] ทรงศักดิ์ มงคลทอง
|-
<!--
|-
| align = "center"| '''[[บุษบาเปื้อนฝุ่น]]''' ||align="center"| เร็วๆนี้ ||align="center"| [[ยุทธนา เปื้องกลาง]]<br>[[ชลิดา กล่ำปาน]]<br>[[แบล็ควานิลลา|อธิกิตติ์ พริ้มพร้อม]]<br>[[กฤตธร หาญโยธิน]]<br>[[ไกอา (วงดนตรี)|จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย]]||align="center"|<br>||align="center"| [[บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด]]
|-
| align = "center"| '''[[เงาอาถรรพ์]]''' ||align="center"| เร็วๆนี้ ||align="center"| [[อรจิรา แหลมวิไล]]<br>[[ปภาวิน หงษ์ขจร]]<br>[[กวิยณัฏฐ์ แฮร์มันน์]]<br>[[เปรมสินี รัตนโสภา]]<br>[[ดนัย สมุทรโคจร]]||align="center"|<br>||align="center"| [[บริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด]]
|-
| align = "center"| '''[[เสน่ห์นางครวญ]]''' ||align="center"| เร็วๆนี้ ||align="center"| [[ภูธเนศ หงษ์มานพ]]<br>[[เวฬุรีย์ ดิษยบุตร]]<br>[[ปริศนา กัมพูศิริ]]<br>[[วินัย ไกรบุตร]]<br>[[รัดเกล้า อามระดิษ]]||align="center"|<br>||align="center"| [[บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)]]
|-
| align = "center"| '''[[คำพิพากษา (นวนิยาย)|คำพิพากษา]]''' ||align="center"| เร็วๆนี้ ||align="center"| [[นิดา พัชรวีระพงษ์]]||align="center"|<br>||align="center"| [[บริษัท ดีมาก โปรดักชั่น จำกัด]]
|-
| '''[[ดงผู้ดี (ละครโทรทัศน์)|ดงผู้ดี]]''' || [[ธนพล นิ่มทัยสุข]], [[ณัฐชา เจกะ]], [[เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์]], [[ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล]], [[อุษณีย์ วัฒฐานะ]] || [[บริษัท สามัญการละคร จำกัด]] || [[ศรัณยู วงษ์กระจ่าง]] ||
|-
| '''[[พยัคฆา]]''' || [[สิทธา สภานุชาติ]], [[ณัฐชา เจกะ]], [[แอริน ยุกตะทัต]], [[พีรกร โพธิ์ประเสริฐ]], [[เหมวรรษ นิตยารส]], [[วินัย ไกรบุตร]], [[ทราย เจริญปุระ]], [[ชาติชาย งามสรรพ์]], [[ยอดชาย เมฆสุวรรณ]], [[ศักราช ฤกษ์ธำรงค์]], [[สันติสุข พรหมศิริ]], [[อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]], [[เรืองฤทธิ์ วิสมล]], [[อาทิตยา บุญยะเลี้ยง]], [[เพลินศิลป์ เกตุแก้ว]] ||rowspan = "2"| [[บริษัท เอพลัส โปรดักชั่น จำกัด]] || ||
|-
| '''[[รักฉันสวรรค์จัดให้]]''' || [[นิธิดล ป้อมสุวรรณ]], [[จริญญา ศิริมงคลสกุล]], [[พาทิศ พิสิฐกุล]], [[พัสกร พลบูรณ์]], [[พงศ์สิรี บรรลือวงศ์]], [[อัฐมา ชีวนิชพันธ์]] || ||
|-
-->
ผู้ใช้นิรนาม