ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| footnote = โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา มีอายุครบ 30 ปี ในปีพุทธศักราช 2554
}}
 
 
 
'''โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา (แผนกสามัญศึกษาสุรินทร์)''' หรือโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา<ref>[http://www.pkv.ac.th].</ref>เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ ๑๑ สังกัดกองพระพุทธศาสนศึกษา [[สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ]]
 
== ประวัติ ==
'''"คนทุกคนเลือกเกิดเองไม่ได้ แต่ถ้ามีโอกาสเลือกทางดำเนินปณิธานของชีวิตก็ควรที่จะเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเอง หลวงพ่อมีความรู้น้อยแต่อยากให้ลูกหลานมีความรู้ให้มาก [[พระราชสิทธิโกศล เพื่อจะได้ช่วยพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป(เทพ นนฺโท)]] หลวงพ่อเห็นลูกหลานประสบความสำเร็จ ผู้ก่อตั้ง หลวงพ่อก็ภูมิใจแล้วโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา (แผนกสามัญศึกษาสุรินทร์) หลวงพ่อก็ขอแค่นี้แหละ"'''วัดกลางสุรินทร์<ref name="test"> จากหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ ), หจก.สุรินทร์การพิมพ์ 1992,หน้าที่ 34,สืบสานความทรงจำ "คนทุกคนเลือกเกิดเองไม่ได้ แต่ถ้ามีโอกาสเลือกทางดำเนินของชีวิตก็ควรที่จะเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเอง หลวงพ่อมีความรู้น้อยแต่อยากให้ลูกหลานมีความรู้ให้มาก เพื่อจะได้ช่วยพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป หลวงพ่อเห็นลูกหลานประสบความสำเร็จ หลวงพ่อก็ภูมิใจแล้ว หลวงพ่อก็ขอแค่นี้แหละ ,เขียนโดย พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) </ref>
 
{{คำพูด|...คนทุกคนเลือกเกิดเองไม่ได้ แต่ถ้ามีโอกาสเลือกทางดำเนินของชีวิตก็ควรที่จะเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเอง หลวงพ่อมีความรู้น้อยแต่อยากให้ลูกหลานมีความรู้ให้มาก เพื่อจะได้ช่วยพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป หลวงพ่อเห็นลูกหลานประสบความสำเร็จ หลวงพ่อก็ภูมิใจแล้ว หลวงพ่อก็ขอแค่นี้แหละ…}}
==ปณิธานของ [[พระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท)]] ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา (แผนกสามัญศึกษาสุรินทร์) วัดกลางสุรินทร์==
'''"คนทุกคนเลือกเกิดเองไม่ได้ แต่ถ้ามีโอกาสเลือกทางดำเนินของชีวิตก็ควรที่จะเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเอง หลวงพ่อมีความรู้น้อยแต่อยากให้ลูกหลานมีความรู้ให้มาก เพื่อจะได้ช่วยพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป หลวงพ่อเห็นลูกหลานประสบความสำเร็จ หลวงพ่อก็ภูมิใจแล้ว หลวงพ่อก็ขอแค่นี้แหละ"'''<ref name="test"> จากหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ ), หจก.สุรินทร์การพิมพ์ 1992,หน้าที่ 34,สืบสานความทรงจำ "คนทุกคนเลือกเกิดเองไม่ได้ แต่ถ้ามีโอกาสเลือกทางดำเนินของชีวิตก็ควรที่จะเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเอง หลวงพ่อมีความรู้น้อยแต่อยากให้ลูกหลานมีความรู้ให้มาก เพื่อจะได้ช่วยพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป หลวงพ่อเห็นลูกหลานประสบความสำเร็จ หลวงพ่อก็ภูมิใจแล้ว หลวงพ่อก็ขอแค่นี้แหละ ,เขียนโดย พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) </ref>
 
==ประวัติโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา (แผนกสามัญศึกษาสุรินทร์) วัดกลางสุรินทร์==
ด้วย[[พระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท)]] เจ้าคณะ[[จังหวัดสุรินทร์]] ฝ่ายมหานิกาย และเจ้าอาวาส[[วัดกลางสุรินทร์]] พร้อมด้วย[[พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ)]] เจ้าคณะ[[อำเภอเมืองสุรินทร์]] และรองเจ้าอาวาส[[วัดกลางสุรินทร์]] ได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ [[วัดกลางสุรินทร์]] โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''4''' || '''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''พระปลัดชาญณรงค์ จิรเมธี (แสนกล้า) '''||พ.ศ. 2551 || ปัจจุบัน
|-
|}
 
==ทำเนียบรองผู้อำนวยการ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา==
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:#cccccc"
| '''ลำดับ'''||'''รูป'''||'''รายนาม'''||width=25%|'''ดำรงตำแหน่ง'''||width=15%|'''ถึง'''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''1''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' พระชาญรงค์ จิรเมธี รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง-กิจกรรม'''|| พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''2''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' นายทองสา สิงห์คำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ'''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''3''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' [[พระมหา]]สมพงษ์ ฐิตจิตฺโต รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง - กิจกรรม'''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''4''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' [[พระมหา]]สมพงษ์ ฐิตจิตฺโต รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ - การเงิน'''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''5''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' นายสมพงษ์ ศรีโพธิ์ลา รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ - การเงิน'''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''6''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''พระครูสมุห์ประเสริญ ปสนฺนจิตฺโต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร''' ||พ.ศ. - || พ.ศ.-
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''7''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''นายทองสา สิงห์คำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ'''||พ.ศ. - || 2556
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''8''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''นายทองสา สิงห์คำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร'''||พ.ศ. 2556|| ปัจจุบัน
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''9''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''[[พระมหา]]สมพงษ์ ฐิตจิตฺโต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ'''||พ.ศ. 2556||ปัจจุบัน
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''10''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''นายสงวน บุตรรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล'''||พ.ศ. 2556||ปัจจุบัน
|-
|}
 
==ทำเนียบผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ==
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:#cccccc"
| '''ลำดับ''' ||'''รูป'''|| '''รายนาม ''' || width=25%|'''ดำรงตำแหน่ง''' || width=15%| '''ถึง'''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''1''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' [[พระมหา]]พิศาล อนาลโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ'''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''2''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''[[พระมหา]]สมหวัง อคฺคเสโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ''' ||พ.ศ. 2539 || 2540
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''3''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''พระครูปลัดเทือก อุตตฺโม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน''' ||พ.ศ. - || พ.ศ.-
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''4''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' [[พระมหา]]สมบัติ ฐานวโร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง'''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''5''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' [[พระมหา]]สุทธิผล สุทธจิตฺโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง'''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''6''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' [[พระมหา]]อนันต์ อานนฺโท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง'''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''7''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' พระสุรัตน์ ปิยสีโล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง-กิจกรรม'''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
|}
==ทำเนียบประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ==
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:#cccccc"
| '''ลำดับ''' ||'''รูป'''|| '''รายนาม ''' || width=25%|'''ดำรงตำแหน่ง''' || width=15%| '''ถึง'''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''1''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''นางละออ จองอยู่ '''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''2''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''พระครูปทุมสังฆการ (สุพรรณ ฐิตปญฺโญ)''' ||พ.ศ. - ||พ.ศ. -
|-
|}
==ทำเนียบประธานชมรมครู-ศิษย์เก่า โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ==
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:#cccccc"
| '''ลำดับ''' ||'''รูป'''|| '''รายนาม ''' || width=25%|'''ดำรงตำแหน่ง''' || width=15%| '''ถึง'''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''1''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''นายพิรุณ อุ่นศรี '''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''2''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''นายสุชาย จอกแก้ว''' ||พ.ศ. - ||พ.ศ. -
|-
|}