ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| name = โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
|native_language ภาษาไทย ภาษาถิ่นเขมร ภาษาไทยอีสาน
| image =[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|240180px]]
| caption = ตราสัญลักษณ์โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
| en_name =
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:#cccccc"
| '''ลำดับ'''||'''รูป'''||'''รายนาม'''||width=25%|'''ดำรงตำแหน่ง'''||width=15%|'''ถึง'''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''1''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' พระชาญรงค์ จิรเมธี รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง-กิจกรรม'''|| พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''2''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' นายทองสา สิงห์คำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ'''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''3''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' [[พระมหา]]สมพงษ์ ฐิตจิตฺโต รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง - กิจกรรม'''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''4''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' [[พระมหา]]สมพงษ์ ฐิตจิตฺโต รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ - การเงิน'''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''5''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' นายสมพงษ์ ศรีโพธิ์ลา รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ - การเงิน'''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''6''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''พระครูสมุห์ประเสริญ ปสนฺนจิตฺโต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร''' ||พ.ศ. - || พ.ศ.-
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''7''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''นายทองสา สิงห์คำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ'''||พ.ศ. - || 2556
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''8''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''นายทองสา สิงห์คำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร'''||พ.ศ. 2556|| ปัจจุบัน
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''9''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''[[พระมหา]]สมพงษ์ ฐิตจิตฺโต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ'''||พ.ศ. 2556||ปัจจุบัน
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''10''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''นายสงวน บุตรรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล'''||พ.ศ. 2556||ปัจจุบัน
|-
|}
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:#cccccc"
| '''ลำดับ''' ||'''รูป'''|| '''รายนาม ''' || width=25%|'''ดำรงตำแหน่ง''' || width=15%| '''ถึง'''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''1''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' [[พระมหา]]พิศาล อนาลโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ'''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''2''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''[[พระมหา]]สมหวัง อคฺคเสโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ''' ||พ.ศ. 2539 || 2540
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''3''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''พระครูปลัดเทือก อุตตฺโม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน''' ||พ.ศ. - || พ.ศ.-
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''4''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' [[พระมหา]]สมบัติ ฐานวโร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง'''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''5''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' [[พระมหา]]สุทธิผล สุทธจิตฺโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง'''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''6''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' [[พระมหา]]อนันต์ อานนฺโท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง'''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''7''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| ''' พระสุรัตน์ ปิยสีโล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง-กิจกรรม'''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
|}
==ทำเนียบประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ==
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:#cccccc"
| '''ลำดับ''' ||'''รูป'''|| '''รายนาม ''' || width=25%|'''ดำรงตำแหน่ง''' || width=15%| '''ถึง'''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''1''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''นางละออ จองอยู่ '''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''2''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''พระครูปทุมสังฆการ (สุพรรณ ฐิตปญฺโญ)''' ||พ.ศ. - ||พ.ศ. -
|-
|}
==ทำเนียบประธานชมรมศิษย์เก่าและครู โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ==
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:#cccccc"
| '''ลำดับ''' ||'''รูป'''|| '''รายนาม ''' || width=25%|'''ดำรงตำแหน่ง''' || width=15%| '''ถึง'''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''1''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''นายพิรุณ อุ่นศรี '''||พ.ศ. - || พ.ศ. -
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''2''' ||'''[[ไฟล์:ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์.jpg|80px]]'''|| '''นายสุชาย จอกแก้ว''' ||พ.ศ. - ||พ.ศ. -
|-
|}
 
 
 
==ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง==
* [[พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน)]] [[เจ้าคณะอำเภอ]]เมืองสุรินทร์
ผู้ใช้นิรนาม