ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมช้อย ในรัชกาลที่ 4"

หน้าใหม่: '''เจ้าจอมช้อย''' (สกุลเดิม: '''โรจนดิศ''') เป็นพระสนมในพระบาทสมเด็...
(หน้าใหม่: '''เจ้าจอมช้อย''' (สกุลเดิม: '''โรจนดิศ''') เป็นพระสนมในพระบาทสมเด็...)
(ไม่แตกต่าง)