ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิโคเม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| death = 30 มกราคม ค.ศ. 1867
|death_place = [[พระราชวังหลวงเคียวโตะ]]
| titlename = [[จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น]]โคเม
| era names =
|succession = [[จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น]] องค์ที่ 121
| empress = [[สมเด็จพระจักรพรรดินีเอโช พระพันปีหลวง|สมเด็จพระจักรพรรดินีเอโช]]
| spouse = [[นะกะยะมะ โยะชิโกะ]]
| mother = [[ฟุจิวะระ โนะ สึเนะโกะ]]
| children = [[จักรพรรดิเมจิ]]
| dynasty = [[ราชวงศ์ญี่ปุ่น]]
ผู้ใช้นิรนาม