ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิโคเม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล จักรพรรดิญี่ปุ่น
{{Infobox royalty
|image = ไฟล์:The Emperor Komei.jpg
| สีพิเศษ =#b80049
| สีอักษร = white
|image = ไฟล์:The Emperor Komei.jpg
| พระบรมนามาภิไธย = โอะซะฮิโตะ
| birth_datebirth = 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1831
|birth_place = [[พระราชวังหลวงเคียวโตะ]]
| death_datedeath = 30 มกราคม ค.ศ. 1867 ({{อายุปีและวัน|2374|7|22|2410|1|30}})
|death_place = [[พระราชวังหลวงเคียวโตะ]]
| title = [[จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น]]
| era datesnames =
|succession = [[จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น]] องค์ที่ 121
| father = [[จักรพรรดินินโก]]
| mother = [[ฟุจิวะระ โนะ สึเนะโกะ]]
| พระราชมารดา =
|spouse empress = [[สมเด็จพระจักรพรรดินีเอโช พระพันปีหลวง|สมเด็จพระจักรพรรดินีเอโช]]
| spouse-type = อัครมเหสี
| spouse 1 = [[นะกะยะมะ โยะชิโกะ]]
|spouse = [[สมเด็จพระจักรพรรดินีเอโช พระพันปีหลวง|สมเด็จพระจักรพรรดินีเอโช]]
| mother = [[ฟุจิวะระ โนะ สึเนะโกะ]]
| spouse 1 = [[นะกะยะมะ โยะชิโกะ]]
| issuechildren = [[จักรพรรดิเมจิ]]
| พระราชสวามี =
| issue = [[จักรพรรดิเมจิ]]
| dynasty = [[ราชวงศ์ญี่ปุ่น]]
| reign = 1021 มีนาคมกุมภาพันธ์ .ศ. 1846 - 30 มกราคม ค.ศ. 18681867
| coronation = 10 มีนาคม ค.ศ. 1846
| cor-type1 = ครองราชย์
|coronation1= {{อายุปีและวัน|1846|03|10|1868|01|30}}
| predecessor = [[จักรพรรดินินโก]]
| successor = [[จักรพรรดิเมจิ]]
ผู้ใช้นิรนาม