ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำท่วม"

เพิ่มขึ้น 51 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
ขณะที่ขนาดของทะเลสาบหรือแหล่งน้ำอื่นมีความแตกต่างกันตามการเปลี่ยนแปลง[[หยาดน้ำฟ้า]]และการละลายของหิมะตามฤดูกาล แต่น้ำนั้นมิใช่อุทกภัยที่สำคัญเว้นแต่น้ำนั้นออกมาคุกคามพื้นที่ดินที่มนุษย์ใช้ เช่น หมู่บ้าน นครหรือพื้นที่อยู่อาศัยอื่น
 
น้ำท่วมยังสามารถเกิดในแม่น้ำได้ เมื่อการไหลนั้นเกินความจุของฝั่งน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หัวเลี้ยว (bend) หรือทางน้ำโค้งตวัด (meander) อุทกภัยมักทำความเสียหายแก่บ้านและธุรกิจหากตั้งอยู่ในที่ราบน้ำท่วมถึงตามธรรมชาติ ขณะที่ความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัยนั้นแท้จริงแล้วหมดไปได้โดยการย้ายออกจากแม่น้ำหรือแหล่งน้ำอื่น หากตั้งแต่กไฟหกฟกหฟสมัยโบราณ ผู้คนได้อาศัยและทำงานอยู่ริมน้ำเพื่อการยังชีพและได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ที่ถูกและง่ายโดยอาศัยอยู่ใกล้น้ำ การที่มนุษย์ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนั้นเป็นหลักฐานว่า มูลค่าที่สัมผัสได้ของการอาศัยอยู่ใกล้น้ำมีมากเกินมูลค่าของน้ำท่วมที่เกิดซ้ำเป็นเวลา
 
== การควบคุม ==
ในหลายประเทศทั่วโลก แม่น้ำซึ่งมีแนวโน้มว่าน้ำจะท่วมมักมีการจัดการอย่างระวัง การป้องกัน เช่น คันดิน ทางริมแม่น้ำ (bund) [[อ่างเก็บน้ำ]]และ[[ฝาย]] (weir) ถูกใช้เพื่อป้องกันมิให้แม่น้ำพังตลิ่งเข้ามา เมื่อการป้องกันเหล่านี้ล้มเหลว จะมีการใช้มาตรการฉุกเฉิน เช่น กระสอบทรายหรือหลอดหรือท่อที่พองเคลื่อนย้ายง่าย น้ำท่วมชายฝั่งนั้นได้รับการจัดการในยุโรปและอเมริกาด้วย[[วิศวกรรมชายฝั่ง|การป้องกันชายฝั่ง]] เช่น [[กำแพงกันคลื่น]]หรือกำแพงทะเล (sea wall), [[การสร้างหาดทราย]]และ[[เกาะสันดอน]]
 
หลายคนเสนอว่า การสูญเสียพืชพรรณหรือการตัดไม้ทำลายป่าจะนำไปสู่ความเสี่ยงน้ำท่วมที่เพิ่มขึ้น เมื่อมีป่าตามธรรมชาติปกคลุมอยู่ ระยะเวลาที่น้ำท่วมควรลดลง การลดอัตราการตัดไม้ทำลายทำฟหหหหหหหลายป่าจะช่วยลดความถี่การอุบัติและความรุนแรงของน้ำท่วมได้<ref>Bradshaw CJ, Sodhi NS, Peh SH, Brook BW. (2007). Global evidence that deforestation amplifies flood risk and severity in the developing. Also a flood has recently hit Pakistan which is said to be more devastating then the Tsunami of 2005 world. ''Global Change Biology'', 13: 2379–2395.</ref>
 
== ประโยชน์ ==
น้ำท่วมมีผลกระทบรบกวนมากมายก่ายกองต่อถิ่นฐานและกิจกรรมเศรษฐกิจของมนุษย์(คน) อย่างไรก็ดี น้ำท่วม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง/เล็กกว่า) ยังสามารถนำมาซึ่งประโยชน์ได้ ทว่า การเติมน้ำบาดาลใหม่(ไม่เก่า) ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นและให้สารอาหารแก่ดินซึ่งขาด น้ำท่วมทำให้บางพื้นที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ดินแห้งแล้งหรือกึ่งแห้งแล้ง มีทรัพยากรน้ำที่สำคัญยิ่ง ที่ซึ่งเหตุการณ์หยาดน้ำฟ้าสามารถมีการกระจายไม่สม่ำเสมอมากตลอดทั้งวัน น้ำจืดท่วมมีบทบาทสำคัญยิ่งในการรักษาระบบนิเวศในทางน้ำไหล และเป็นปัจจัยหลักในการรักษา[[ความหลากหลายทางชีวภาพ]]ของที่ราบน้ำท่วมถึง<ref>WMO/GWP Associated Programme on Flood Management [http://www.apfm.info/pdf/ifm_environmental_aspects.pdf "Environmental Aspects of Integrated Flood Management."] WMO, 2007</ref> น้ำท่วมได้เติมสารอาหารปริมาณมากแก่ทะเลสาบและแม่น้ำซึ่งทำให้การประมงดีขึ้นเป็นเวลาสองสามปี ซึ่งยังเป็นผลของความเหมาะสมของที่ราบน้ำท่วมถึงสำหรับการวางไข่ เพราะมีการล่าน้อยและสารอาหารมาก<ref>[http://kops.ub.uni-konstanz.de/volltexte/2009/7515/pdf/2008_Wantzen_etal_An_extension_of_the_floodpulse.pdf Extension of the Flood Pulse Concept]</ref> นกและปลาได้ประโยชน์จากการเพิ่มการผลิตซึ่งเป็นผลจากน้ำท่วม<ref>[http://africa.ipsterraviva.net/2010/10/15/birdlife-soars-above-botswanas-floodplains/ Birdlife soars above Botswana's floodplains]</ref>
 
น้ำท่วมเป็นเวลานั้นสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนโบราณตามแม่น้ำ[[ไทกริส]]-[[ยูเฟรทีส]], [[ไนล์]], [[สินธุ]], [[คงคา]]และ[[แม่น้ำเหลือง]] เป็นต้นไม้ ความอยู่รอดได้สำหรับแหล่งพลังงานทดแทนได้ทางอุทกวิทยานั้นมีมากกว่าในพื้นที่น้ำมีโอกาสท่วมกกกกกกกกกกกกกกก
 
== น้ำท่วมครั้งร้ายแรงที่สุด ==
== อ้างอิง ==
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่|Floods}}
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:ภัยธรรมชาติ]]
[[หมวดหมู่:อุทกภัย| ]]
ผู้ใช้นิรนาม