ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานหัวหิน"

หลังจากนั้นในปี [[พ.ศ. 2498]] การขนส่งทางอากาศได้เป็นที่แพร่หลาย บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ได้นำเครื่องบินแบบ DC-3 หรือ DAKOTA มาทำการบินขึ้น-ลง ณ สนามบินบ่อฝ้าย เฉพาะฤดูตากอากาศเท่านั้น โดยมีกองทัพอากาศคอยควบคุมดูแล และในวันที่ [[3 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2504]] ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกของสนามบิน เป็นท่าอากาศยานหัวหิน โดยมีการส่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบจากของกองทัพอากาศ มาเป็นพื้นที่เขตความรับผิดชอบของกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม<ref>http://gold.rajabhat.edu/rLocal/print.php?story=02/04/09/7843296 </ref> หรือ[[กรมท่าอากาศยาน]] [[กระทรวงคมนาคม (ประเทศไทย)|กระทรวงคมนาคม]]<ref>[https://minisite.aviation.go.th/ รายชื่อท่าอากาศยานของกรมการบินพลเรือน]</ref> ในปัจจุบัน
 
ในปี พ.ศ. 2560 สายการบินแอร์เอเซีย ได้ขอดำเนินการเปิดเส้นทางบิน ระหว่างท่าอากาศยานหัวหินไปกลับ ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์<ref>[http://www.ryt9.com/s/iq05/2681850 เตรียมเปิดเส้นทางบินใหม่ หัวหิน-มาเลเซีย]</ref>โดยเครื่องบินแบบ [[แอร์บัส เอ320]] ส่งผลให้ท่าอากาศยานหัวหินมีสายการบินพาณิชย์บริการอีกครั้ง เป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 11 ของประเทศไทย ที่รับบริการผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 
== สายการบิน==
34,995

การแก้ไข