ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง"

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง มีชื่อเล่นชื่อ '''อ๊อด''' สื่อมวลชนมักเรียกท่านว่า '''บิ๊กอ๊อด''' เกิดเมื่อวันที่ [[27 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2497]] ที่ อำเภอท่าเรือ [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] เป็นบุตร นางสมบัติ พุ่มพันธุ์ม่วง<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/D/053/112.PDF</ref> จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ [[โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] และเข้าศึกษาต่อใน รุ่น 15 (ตท.15) ก่อนจะเข้าศึกษาต่อที่ [[โรงเรียนนายร้อยตำรวจ]] รุ่น 31 (นรต.31) จบปริญญาตรีสาขา นิติศาสตร์บัณฑิต [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] จบปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยปูนา จากอินเดีย จบปริญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต]] เขามีน้องชาย 1 คน ชื่อ พ.ต.อ.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ปัจจุบันเป็นผกก.5 บก.ป.
 
สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็นอดีตนาย ตำรวจติดตาม [[มนตรี พงษ์พานิช]] ซึ่งต่อมาได้แนะนำให้เขารู้จักกับ [[เนวิน ชิดชอบ]] จนได้รับการสนับสนุนทางการเมือง<ref>[http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9530000095767 ตอบโจทย์เช็คบิลพันธมิตรฯ"สมยศ"ทำเพื่อใคร? สนองใคร?]</ref>เขายังเป็นลูกน้อง พล.ต.อ.[[พัชรวาท วงษ์สุวรรณ]] และเพื่อนร่วมงาน พล.ต.อ.[[เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์]] เขายังมีความสัมพันธ์อันดีกับ [[นิพนธ์ พร้อมพันธุ์]] และ [[วิชัย ศรีวัฒนประภา]] ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ภูผาธารา เขาใหญ่ จำกัด และ บริษัท เลอ โวเทล เขาใหญ่ จำกัด<ref>[https://www.isranews.org/investigative/investigate-news-person/40595-inves_40595.html คอนเนกชั่นลึก 'พล.ต.อ.สมยศ'ร่วมหุ้นธุรกิจกลุ่ม'วิไลลักษณ์'ผู้บริจาคเงิน'เพื่อไทย']</ref>
 
ชีวิตครอบครัว สมรสกับพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง มีบุตรด้วยกัน 2 คน ได้แก่ ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง และ ร้อยตำรวจโท รชต พุ่มพันธุ์ม่วง
 
โดย นางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง เป็นกรรมการ บริษัท ภูผาธารา เขาใหญ่ จำกัด และ กรรมการ บริษัท เลอ โวเทล เขาใหญ่ จำกัด
 
== ราชการตำรวจ ==
34,890

การแก้ไข