ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีวิทยุกระจายเสียง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{บทความหลัก|วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย}}
กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี [[พ.ศ. 2469]] โดยพลเอก[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน]] เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ทรงจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงทดลองขนาดเล็กขึ้นในวังเพื่อการค้นคว้าส่วนพระองค์ จนกระทั่งปี [[พ.ศ. 2471]] ทรงสั่งซื้อเครื่องส่งวิทยุ กระจายเสียงคลื่นสั้น 36.42 เมตร ขนาด 200 วัตต์ มาจากต่างประเทศ แล้วทรงมอบหมายให้[[กรมไปรษณีย์โทรเลข]] ดำเนินการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง จากอาคารที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ปาก[[คลองโอ่งอ่าง]] จึงนับเป็นการส่งวิทยุกระจายเสียง ครั้งแรกในประเทศไทย<ref>[http://www.oknation.net/blog/SIAM1932/2010/02/20/entry-3 ความเป็นมาของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย]</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[เครื่องรับวิทยุ]]
* [[รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย]]
* [[การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ไทย]]
* [[โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม