ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโพทะเล"

=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอโพทะเลประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 13 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลท่าเสา''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าขมิ้นและตำบลท่าเสา
* '''เทศบาลตำบลโพทะเล''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพทะเล
* '''เทศบาลตำบลทุ่งน้อย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งน้อยทั้งตำบล
1,776

การแก้ไข